Veel animo voor vergroenen schoolpleinen in Noord Brabant

11-12-2018 Brabantse scholen maken massaal gebruik van de subsidieregeling voor het toekomstbestendig maken, oftewel ‘vergroenen’ van schoolpleinen. Om die reden wordt het subsidieplafond verhoogd tot € 3,5 miljoen; goed voor minimaal 250 groene schoolpleinen. Om die reden wordt het subsidieplafond verhoogd tot € 3,5 miljoen; goed voor minimaal 250 groene schoolpleinen. De subsidieregeling wordt bovendien verlengd tot december 2022. In …

Nieuwe TÜV-certificaten voor Dekowood houtsnippers

Op officiële wijze zijn de nieuwe TÜV-certificaten door Walter Verbaarschot van TÜV Nederland aan Martin Sulimma van Dekowood overhandigd. De veiligheid van Dekowood houtsnippers is voor spelende kinderen de komende jaren wederom gegarandeerd.

Groene Schoolpleinen zijn de toekomst!

Diverse provincies, natuurorganisaties, gemeenten en groenvoorzieners zijn actief betrokken bij het realiseren van groene en gezonde schoolpleinen. Wetenschappelijk is aangetoond dat het gedrag, de sociale omgang, het welzijn en de productiviteit van kinderen op positieve wijze wordt bevorderd, naarmate er meer groen in en rondom het schoolplein wordt aangebracht. Om scholen in het primair onderwijs te motiveren en te stimuleren …

Gemeente Oldambt zet in op duurzaam beleid

De gemeente Oldambt is in Winschoten actief bezig de laatste jaren om een duurzaam speelbeleid door te voeren. Er wordt met name kritisch gekeken naar materialen die een langere levensduur hebben, minder onderhoud vergen en mede toepasbaar in een natuurlijke speelomgeving zijn. Speelplaatsen worden gefaseerd opgeknapt en vervolgens worden valondergronden ingezet die voldoen aan het vereiste duurzaamheidscriteria. Vervuilende zandondergronden maken …

Subsidies en het belang van groene en gezonde schoolpleinen

Op groene schoolpleinen komt minder pestgedrag voor en ze bevorderen de gezondheid van kinderen. Bovendien zijn groene schoolpleinen leerzaam, aantrekkelijk en avontuurlijk; ze zorgen voor biodiversiteit en leveren een bijdrage aan het klimaat- en watervriendelijk maken van de omgeving Dekowood heeft de afgelopen jaren met behulp van leveranciers talrijke groene schoolpleinen opgeleverd en beschikt over de nodige expertise om samen …

Verhuizing van productielocatie naar Duiven

Sinds januari 2018 is de productie van Dekowood verhuisd naar onze vestiging in Duiven bij Arnhem. Deze locatie biedt meer opslagcapaciteit van het materiaal en een geavanceerde drooginstallatie.

Vernieuwde speelplek Trimbaan in Biddinghuizen

In Biddinghuizen is hard gewerkt om de grote speelplek aan de Trimbaan in zijn geheel op te knappen. Het verouderde piramide klimnet is vervangen en de grindlaag als ondergrond is verwijderd. De Gemeente Dronten, als pleitbezorger voor natuurlijk spelen en voorstander van duurzame speelelementen, heeft een fraai klim-en klautertoestel gekozen om de kinderen tegemoet te komen. Zoals bij meerdere speelplaatsen in …

Dekowood Garden zeer geschikt voor Tuinen

Dekowood Garden houtsnippers is de ideale oplossing voor  decoratieve, onkruidwerende en biodiversiteit verhogende tuinen, paden en perken; Noodzakelijk is het “ontstenen” en meer vergroenen van tuinen. In het kader van klimaatadaptatie (extreem weer en  klimaatverandering) leveren Dekowood Garden houtsnippers een positieve bijdrage aan de waterhuishouding cq. regeulering en tegen negatieve invloeden van hittestress. Wij verwijzen u graag naar onderstaand PDF …

Transitie naar een Circulaire Economie

Onderstaande een recente publicatie en update betreffende de Transitie van een Lineaire naar een Circulaire Economie in 2018 CE Transitie naar een Circulaire Economie 2018

Gemeente Zandvoort vervangt valondergronden

In Zandvoort is door de gemeente besloten om verschillende valdempende ondergronden van boomschors om te vormen naar het duurzame, onderhoudsarme en gecertifceerde Dekowood. In samenwerking met Pius Floris Boomverzorging (vestiging Amsterdam), zijn een aantal speelplekken in Zandvoort ingericht met Dekowood houtsnippers. Boomschors ondergronden zijn omgevormd naar Dekowood vanwege de vele postieve eigenschappen van deze duurzame houtsnipper(s), namelijk – Lage CO²-uitstoot …