Politici willen speeltuinen redden met ‘Speeltuinwet’

Jantje Beton vraagt op weg naar de verkiezingen aandacht voor welzijn kinderen

Tijdens een verkiezingsdebat van Jantje Beton bleek dat er een breed draagvlak bestaat onder kandidaat-Kamerleden van meerdere partijen voor een ‘Speeltuinwet’. Zo’n wet moet helpen om georganiseerde* speeltuinen overeind te houden. Uit recent onderzoek van Jantje Beton blijkt namelijk dat 27 procent van de georganiseerde speeltuinen de komende jaren ernstig in de problemen komt. Als de omstandigheden niet veranderen, dreigt permanente sluiting.

Tijdens een verkiezingsdebat van Jantje Beton bleek dat er een breed draagvlak bestaat onder kandidaat-Kamerleden van meerdere partijen voor een ‘Speeltuinwet’. Zo’n wet moet helpen om georganiseerde* speeltuinen overeind te houden. Uit recent onderzoek van Jantje Beton blijkt namelijk dat 27 procent van de georganiseerde speeltuinen de komende jaren ernstig in de problemen komt. Als de omstandigheden niet veranderen, dreigt permanente sluiting.

Chrys (11 jaar) vroeg kandidaat-Kamerleden tijdens het verkiezingsdebat van Jantje Beton te reageren op de volgende stelling: “Er moet een Speeltuinwet komen, zodat ieder kind kan buitenspelen in een speeltuin”. Kandidaat-Kamerleden van acht verschillende politieke partijen reageerden hierop en alleen kandidaten van de VVD en Nieuw Sociaal Contract (NSC, de nieuwe partij van Pieter Omtzigt) waren tegen de stelling. Volgens Kamerlid Simone Richardson (VVD) gaat een wet niet helpen de grote problemen van noodlijdende speeltuinen te verhelpen: “Dat is aan de samenleving zelf, geholpen door gemeenten.” GroenLinks/PvdA, D66, Partij voor de Dieren, SP, Volt en CDA waren wel vóór de stelling – al dan niet als onderdeel van een Sportwet.

Op de foto de politici: Simone Richardson (VVD), Michiel van Nispen (SP), Maarten van Heuven (PvdD), Rens de Boer (Volt), Sander van Waveren (NSC), Marleen Haage (GL/PvdA), Jantine Zwinkels (CDA) en Hind Dekker-Abdulaziz (D66). In het midden Jantje Beton-directeur Dave Ensberg-Kleijkers en twee jongeren van de jongerenraad van Jantje Beton.

Tijdens het verkiezingsdebat werd verder duidelijk dat partijen van links tot rechts zich ernstige zorgen maken over de grote beweegarmoede onder kinderen. 1 op de 6 kinderen speelt nooit buiten en zitten vooral binnen, achter schermen. Om dat tegen te gaan, willen de meeste politici ook dat er een wettelijke speelruimtenorm komt. Hiermee moet in elke buurt minimaal 10 procent potentiële speel- en beweegruimte aanwezig zijn. Kamerlid Michiel van Nispen (SP): “We zetten ons hier als SP al meer dan 20 jaar voor in. In 2003 kwam ons Kamerlid Agnes Kant met een initiatiefwetsvoorstel “Wet buitenspeelruimte”. Daar was toen helaas geen Kamermeerderheid voor. Ik ben blij te zien dat dat na de verkiezingen van 22 november anders is. Daardoor kunnen meer kinderen buitenspelen en zo gelukkig en gezond opgroeien.”

Ten slotte spraken politici tijdens het debat ook over het belang van buitenspelen in de Caribische delen van het Koninkrijk, over het belang van samen spelen voor kinderen met en zonder beperking en over de rolverdeling tussen gemeenten en de Rijksoverheid.

Het debat volgde op een seminar van Jantje Beton en adviesbureau BMC over ‘De Speeltuin van de Toekomst’. BMC presenteerde een visionaire whitepaper over de toekomstbestendigheid van de georganiseerde speeltuin in Nederland. Jantje Beton overhandigde vervolgens een ‘Speeltuinmanifest’ aan de Utrechtse buitenspeelwethouder Susanne Schilderman en aan Lex Staal, directeur-bestuurder van Sociaal Werk Nederland. Jantje Beton heeft ook de verkiezingsprogramma’s van 18 verschillende politieke partijen geanalyseerd. De Partij voor de Dieren en D66 geven in hun programma’s de meeste aandacht aan thema’s als ‘buitenspelen’, ‘beweging’, ‘speeltuinen’, een ‘sportwet’ en ‘kinder-/jeugdparticipatie’.

https://www.nieuwwij.nl/actueel/politici-willen-speeltuinen-redden-met-speeltuinwet/