Er zijn in Nederland veel speeltuinen, hetzij aangesloten bij NUSO of anderszins opererend, die graag de speeltuinen wensen te renoveren. De verenigingen hopen dat overheidsinstanties hen helpen bij het optimaal te kunnen exploiteren van hun speeltuin. Onderhoud van speeltoestellen, valondergronden, gebouwen en omgeving zullen de komende jaren toenemen wil men aan de huidige maatstaven willen voldoen. Daarom zijn investeringen onherroepelijk noodzakelijk. Verder laat de toegankelijkheid van de speelplekken voor mindervalide kinderen nog wel eens te wensen over en daarom zet onder andere de stichting de Speeltuinbende zich al jaren in om hier verandering aan te brengen. Ergonomische speeltoestellen en rolstoeltoegankelijke valondergronden zijn hierbij essentiële onderdelen.

Via het VSBFonds kunt u in aanmerking komen voor een subsidie voor het inrichten van een speeltuin

Dekowood houtsnippers zijn in 2013 getest en positief beoordeeld op de toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers. In tegenstelling tot zand, heeft Dekowood dus een enorme meerwaarde. Bovendien hebben de milieuvriendelijke houtsnippers geen aantrekkingskracht voor katten en blijft de ondergrond fris, schoon en veilig.

Indien de speeltuinverenigingen zelfstandige ondernemers zijn, bestaat de mogelijkheid om middels de MIA & Vamil regeling van de Rijksdienst voor Ondernemers ( RVO NL ) fiscaal voordeel te verkrijgen bij bijvoorbeeld de aankoop van duurzaam hout ( Dekowood ). Om speeltuinen verder te verduurzamen, stimuleert de rijksoverheid ondernemers met deze investeringsaftrek haar ambitieuze milieuvriendelijke doelstellingen.

Speeltuinbende