Subsidie Groen in de Buurt Amsterdam

Zowel particulieren als organisaties kunnen deze subsidie aanvragen.

U kunt subsidie aanvragen voor deze activiteiten:

  • Kleinschalige bewonersinitiatieven gericht op het verbeteren van het groen in de buurt. Of het toevoegen van de hoeveelheid groen in de wijk. Het initiatief draagt bij aan een prettige, leefbare buurt.
  • Informatie-, communicatie- of educatieprojecten over het belang en gebruik van het lokale groen.

U moet aan deze voorwaarden voldoen:

  • Het initiatief moet passen binnen de kaders van zowel de Agenda Groen als de betreffende gebiedsagenda.
  • De subsidieaanvraag wordt door één persoon ingediend.
  • Minstens twee volwassen buurtbewoners die op een ander adres wonen ondersteunen de aanvraag.
  • Aangrenzende buren moeten akkoord gaan met het plan.
  • De (beeld)kwaliteit van het plan moet minimaal gelijk zijn aan de huidige situatie. Daarbij moet u eindbeelden en beheerintensiteit vastleggen.
  • Het initiatief vindt plaats in de openbare ruimte van het stadsdeel, iedereen moet kunnen deelnemen aan het project.
  • Het initiatief past in de betreffende locatie.

Hoogte van het subsidiebedrag:
Het maximumbedrag dat u kunt aanvragen is € 5.000,-.

 

Voor meer informatie kunt verwijzen wij u graag naar onderstaand document;

Subsidie-Groen-in-de-Buurt-Stadslandbouw-Voedselinitiatieven-Bomen