Subsidie Groene initiatieven Provincie Noord-Brabant

Wil je de buurttuin uitbreiden, een houtwal herstellen, een bijenlint aanleggen of de natuurspeeltuin opknappen? Goed nieuws! Speciaal voor groene initiatieven is er persoonlijke begeleiding beschikbaar. Én je maakt kans op een financiële bijdrage van de provincie Noord-Brabant. 

Begeleiding is er voor groene initiatieven in alle soorten en maten. Het belangrijkst is dat jij zelf zin en tijd hebt om met je groene idee aan de slag te gaan. Dus wil je een nieuw idee waarmaken, je initiatief uitbreiden, meer deelnemers werven, geld inzamelen of meer vrijwilligers vinden? Meld je aan via onderstaande button én vul de quickscan in!

Voor meer info;

https://crowdfundingvoornatuur.nl/nl/pages/brabant

________________________________________________________________________________________

Subsidie voor inrichting speeltuinen

Speeltuinen zijn leuk. Ze helpen kinderen om sociale vaardigheden te leren. Mensen uit verschillende delen van de buurt of wijk ontmoeten er elkaar. In de speeltuin worden buurtactiviteiten georganiseerd die verbindend werken. Het VSBFonds geeft daarom financiële steun voor de realisatie van de speeltuin als ontmoetingsplek.

Voorwaarden subsidie VSBFonds

________________________________________________________________________________________

Subsidie Groene schoolpleinen Noord-Brabant

Verschillende instanties willen van Brabant een provincie maken waar alle schoolpleinen groen zijn. Daarom hebben de provincie, waterschappen, Ministerie van LNV, Prins Bernhard Cultuurfonds en andere partners, geld bij elkaar gelegd om scholen die hun schoolplein willen ‘vergroenen’ subsidie te kunnen geven.

Het Prins Bernhard Cultuurfonds regelt de uitgifte van de subsidie, die valt onder het Buurtfonds. Daarom staan de precieze details van de regeling bij het Buurtfonds. Paragraaf 3 van die regeling gaat helemaal over aanpassingen van de schoolpleinen.

Ga dus eerst naar paragraaf 3 als je wilt lezen over de subsidieregeling als je je schoolplein klimaatbestendig en natuurlijk avontuurlijk wilt maken!

Overigens kan je ook bij je gemeente vragen of zij een subsidieregeling heeft voor extra ondersteuning.

Subsidieregeling

Lees de subsidieregeling in paragraaf 3.

Bekijk meer informatie en download het aanvraagformulier.

Voor meer informatie zie ook;

________________________________________________________________________________________

Subsidie Groen in de Buurt Amsterdam

Zowel particulieren als organisaties kunnen deze subsidie aanvragen.

U kunt subsidie aanvragen voor deze activiteiten:

  • Kleinschalige bewonersinitiatieven gericht op het verbeteren van het groen in de buurt. Of het toevoegen van de hoeveelheid groen in de wijk. Het initiatief draagt bij aan een prettige, leefbare buurt.
  • Informatie-, communicatie- of educatieprojecten over het belang en gebruik van het lokale groen.

U moet aan deze voorwaarden voldoen:

  • Het initiatief moet passen binnen de kaders van zowel de Agenda Groen als de betreffende gebiedsagenda.
  • De subsidieaanvraag wordt door één persoon ingediend.
  • Minstens twee volwassen buurtbewoners die op een ander adres wonen ondersteunen de aanvraag.
  • Aangrenzende buren moeten akkoord gaan met het plan.
  • De (beeld)kwaliteit van het plan moet minimaal gelijk zijn aan de huidige situatie. Daarbij moet u eindbeelden en beheerintensiteit vastleggen.
  • Het initiatief vindt plaats in de openbare ruimte van het stadsdeel, iedereen moet kunnen deelnemen aan het project.
  • Het initiatief past in de betreffende locatie.

Hoogte van het subsidiebedrag:
Het maximumbedrag dat u kunt aanvragen is € 5.000,-.

Voor meer informatie kunt verwijzen wij u graag naar onderstaand document;

Subsidie-Groen-in-de-Buurt-Stadslandbouw-Voedselinitiatieven-Bomen