Woensdrecht pakt ondergronden speelplaatsen aan

In de Gemeente Woensdrecht zijn het afgelopen jaar een aantal speelplaatsen opgeknapt. O.a. zijn in Hoogerheide en Ossendrecht een aantal speellocaties die van het toch meer vervuilende zand waren voorzien, omgevormd en ingericht met Dekowood houtsnippers. Zand is erg vervuilend en vergt veel meer onderhoudswerkzaamheden en inspecties jaarlijks in tegenstelling tot de duurzame houtsnippers Dekowood. Doordat zand blijft kleven onder …

Vergroen het schoolplein Overijssel

De provincie Overijssel heeft de ambitie om alle 600 schoolpleinen in de provincie Overijssel voor 2025 te vergroenen. Groen speelt een belangrijke rol bij de cognitieve, motorische en sociale ontwikkeling van kinderen. Daarom wil de provincie Overijssel kinderen meer in aanraking brengen met groen, om daar te spelen en te leren. Waar kan dit beter dan op het eigen schoolplein! …

Veel animo voor vergroenen schoolpleinen in Noord Brabant

11-12-2018 Brabantse scholen maken massaal gebruik van de subsidieregeling voor het toekomstbestendig maken, oftewel ‘vergroenen’ van schoolpleinen. Om die reden wordt het subsidieplafond verhoogd tot € 3,5 miljoen; goed voor minimaal 250 groene schoolpleinen. Om die reden wordt het subsidieplafond verhoogd tot € 3,5 miljoen; goed voor minimaal 250 groene schoolpleinen. De subsidieregeling wordt bovendien verlengd tot december 2022. In …

Nieuwe TÜV-certificaten voor Dekowood houtsnippers

Op officiële wijze zijn de nieuwe TÜV-certificaten door Walter Verbaarschot van TÜV Nederland aan Martin Sulimma van Dekowood overhandigd. De veiligheid van Dekowood houtsnippers is voor spelende kinderen de komende jaren wederom gegarandeerd.

Groene Schoolpleinen zijn de toekomst!

Diverse provincies, natuurorganisaties, gemeenten en groenvoorzieners zijn actief betrokken bij het realiseren van groene en gezonde schoolpleinen. Wetenschappelijk is aangetoond dat het gedrag, de sociale omgang, het welzijn en de productiviteit van kinderen op positieve wijze wordt bevorderd, naarmate er meer groen in en rondom het schoolplein wordt aangebracht. Om scholen in het primair onderwijs te motiveren en te stimuleren …

Gemeente Oldambt zet in op duurzaam beleid

De gemeente Oldambt is in Winschoten actief bezig de laatste jaren om een duurzaam speelbeleid door te voeren. Er wordt met name kritisch gekeken naar materialen die een langere levensduur hebben, minder onderhoud vergen en mede toepasbaar in een natuurlijke speelomgeving zijn. Speelplaatsen worden gefaseerd opgeknapt en vervolgens worden valondergronden ingezet die voldoen aan het vereiste duurzaamheidscriteria. Vervuilende zandondergronden maken …

Subsidies en het belang van groene en gezonde schoolpleinen

Op groene schoolpleinen komt minder pestgedrag voor en ze bevorderen de gezondheid van kinderen. Bovendien zijn groene schoolpleinen leerzaam, aantrekkelijk en avontuurlijk; ze zorgen voor biodiversiteit en leveren een bijdrage aan het klimaat- en watervriendelijk maken van de omgeving Dekowood heeft de afgelopen jaren met behulp van leveranciers talrijke groene schoolpleinen opgeleverd en beschikt over de nodige expertise om samen …

Verhuizing van productielocatie naar Duiven

Sinds januari 2018 is de productie van Dekowood verhuisd naar onze vestiging in Duiven bij Arnhem. Deze locatie biedt meer opslagcapaciteit van het materiaal en een geavanceerde drooginstallatie.