Groene Schoolpleinen Enschede

Als je weet dat kinderen puzzels veel beter oplossen als ze eerst lekker een stuk hebben gerend. En dat er beduidend minder gepest wordt als er natuur op het schoolplein aanwezig is. Dan ga je als school toch direct aan de slag met het aanleggen van een groen schoolplein? Onderzoeken wijzen het uit: natuur en bewegen doen de kinderen goed. …

Het eerste groenblauwe schoolplein van Dordrecht is gerealiseerd!

Na een goede voorbereiding zijn de kinderen van de Dr. H. Bavinckschool in Dordrecht verblijd met een groenblauw schoolplein. Het voormalige schoolplein met enkele speeltoestellen bood niet voldoende uitdaging voor de kinderen. Waar voorheen veel tegels lagen, is nu plaats gemaakt voor bio diverse beplanting, een insectenhotel, opvang van regenwater en is er veel ruimte voor avontuurlijk spelen ontstaan voor …

Gemeenten verwachten dat crisis circulaire economie opstuwt

Crisis als kans voor reorganiseren en moderniseren productie.  90 procent van de gemeenten verwacht dat de coronacrisis de ontwikkeling van de circulaire economie versnelt. Dat blijkt uit een nieuw benchmarkonderzoek onder 120 gemeenten door Stec Groep. Gemeenten verwachten dat bedrijven meer in de buurt gaan produceren en dat dit een kans is voor meer circulair ondernemen. 85 procent zegt echter ook …

Buitenspe(el)regels

Dekowood, de branchevereniging Spelen en Bewegen en aangesloten leden krijgen van verschillende partijen vragen over het buiten laten spelen van kinderen, in het bijzonder op (openbare) speelplekken. In de infographic staan richtlijnen vermeldt over de versoepeling van de maatregelen van het RIVM en wat dit betekend voor buiten spelende kinderen. Buiten spelen blijft van groot belang voor alle kinderen dus …

Minder speelplekken, maar meer te besteden per plek?

Branchevereniging Spelen en Bewegen, Jantje Beton en Acquire, uitgever van BuitenSpelen, organiseerden voor de derde keer de enquête Speel-en Beweeginfrastructuur gemeenten. 47 van de 355 gemeenten (ruim 13%) hebben meegedaan aan de enquête. Een van de uitkomsten van de enquête dit jaar is dat er een afname is in het aantal speelplekken, maar dat er mogelijk per plek meer geld …

Groene Schoolpleinen!

Overheden, waaronder diverse provincies en gemeenten maken zich sterk om scholen te helpen om hun schoolpleinen te vergroenen. Tal van wetenschappelijke onderzoeken tonen aan dat het welzijn en de sociale omgangsvormen van kinderen op een positieve wijze wordt bevordert in een groene en natuurlijke (speel)omgeving. Doordat kinderen veel tijd doorbrengen op het schoolplein; dikwijls ook na schooltijd; is het van …

Woensdrecht pakt ondergronden speelplaatsen aan

In de Gemeente Woensdrecht zijn het afgelopen jaar een aantal speelplaatsen opgeknapt. O.a. zijn in Hoogerheide en Ossendrecht een aantal speellocaties die van het toch meer vervuilende zand waren voorzien, omgevormd en ingericht met Dekowood houtsnippers. Zand is erg vervuilend en vergt veel meer onderhoudswerkzaamheden en inspecties jaarlijks in tegenstelling tot de duurzame houtsnippers Dekowood. Doordat zand blijft kleven onder …