Groene Schoolpleinen Enschede

Als je weet dat kinderen puzzels veel beter oplossen als ze eerst lekker een stuk hebben gerend. En dat er beduidend minder gepest wordt als er natuur op het schoolplein aanwezig is. Dan ga je als school toch direct aan de slag met het aanleggen van een groen schoolplein? Onderzoeken wijzen het uit: natuur en bewegen doen de kinderen goed. Daarom: Groene schoolpleinen!

Wat is een groen schoolplein?

Een groen schoolplein is een natuurlijke speel- en leeromgeving. Dus niet alleen een stukje gras aanleggen, maar een plein waarbij spelen in de natuur, het beleven van insecten en vogels en het ontdekken van onder meer eetbare planten onderdeel van het plein kunnen uitmaken. Het maakt daarmee ook het geven van lessen in de buitenlucht eenvoudiger. Daarnaast helpt een groen plein om hittestress te voorkomen en te zorgen voor een betere afwatering van regenwater.

Dekowood is daarom ook een prima keuze als
(veilige) ondergrond bij het inrichten
van Groene Schoolpleinen

Het Groene schoolplein van de Willem van Oranje-school in Enschede