Subsidie beschikbaar voor impuls aan gezonde leefomgeving

Voorbeelden van toepassingen

Denk bijvoorbeeld aan het groen inrichten van een straat of plein, het stimuleren van lopen of fietsen, het investeren in een dorpsmoestuin of een groene speelplek. Tot 1 juli kunt u uw aanvraag indienen.
Meer informatie.

SUBSIDIES NOORD-BRABANT / Groene Schoolpleinen

Provincie Noord-Brabant

Schoolpleinen van de Toekomst

Goed nieuws voor scholen die hun terrein gezond, klimaatbestendig en natuurlijk avontuurlijk willen inrichten: vanaf 1 mei 2024 kunnen zij een aanvraag doen via de regeling ‘Schoolpleinen van de Toekomst’. Provincie Noord-Brabant, de Brabantse waterschappen en het Cultuurfonds Noord-Brabant investeren samen € 1 miljoen; de komende 4 jaar is er jaarlijks € 250.000 beschikbaar om te verdelen.
Meer informatie

SUBSIDIES UTRECHT

Groene Schoolpleinen Subsidie 2024 (aanvragen tot 30 november 2024)
Wilt uw uw schoolplein groener, gezonder en klimaatbestendiger maken? Wilt u uw verharde schoolplein omzetten naar een meer natuurrijke speel- en leeromgeving? De provincie Utrecht biedt bassischolen procesbegeleiding en subsidie aan voor de realisatie van groene schoolpleinen. Van voorbereidingen tot aanleg van een groen schoolplein. Meer informatie

Groene, Gezonde en Klimaatbestendige Steden en Dorpen (GGKU)
De provincie Utrecht opent een nieuwe subsidieregeling gericht op het bevorderen van klimaatadaptatie, biodiversiteit en het welzijn van de gemeenschap. Op deze manier zet Utrecht weer een significante stap richting klimaatbestendigheid en ecologisch welzijn. Meer informatie

Stimuleringsregeling Initiatieven Duurzame Ontwikkeling (SIDO)
Dit is een subsidie van Utrecht Natuurlijk voor duurzame initiatieven die aansluiten bij het duurzaamheidsbeleid van de gemeente. Meer informatie ›

KIEM-regeling
Een subsidieregeling van Het Prins Bernhard Cultuurfonds voor verenigingen en stichtingen voor bijvoorbeeld het inrichten van een pluktuin, of een educatief project op het gebied van natuur. Meer informatie ›

Subsidieregeling Blauwe Bewonersinitiatieven
Een subsidie van maximaal € 5000,- voor de realisatie van projecten die het waterbewustzijn en duurzaam waterbeheer vergroten, zoals bijvoorbeeld een waterspeelplaats of een vijver. Meer informatie ›

Gemeente Groningen

Subsidie Groene Pleinen voor Scholen

Tover grijs betegelde schoolpleinen om in groene pleinen. Die zijn koeler en dragen bij aan meer uitdaging en creativiteit in het spelen van kinderen. Meer informatie

Jantje Beton

‘Geld voor een Speelplek’
Meer en uitdagendere speelruimte en meer speelkansen. Samen met kinderen zet Jantje Beton zich daar volledig voor in, ook omschreven in onze missie. Daarom ondersteunen wij dit jaar (2024) 15 lokale buurtspeelruimte-initiatieven met een maximale bijdrage van € 10.000 per initiatief. Meer informatie

SUBSIDIES NOORD-HOLLAND

Subsidie voor groen en water in de buurt

De subsidie ‘Geef groen en water de ruimte’ is in 2024 verhoogd naar 250.000 euro. De subsidie was in 2023 erg populair. Scholen die samen met ouders en leerlingen een Groen Schoolplein maken kunnen subsidie krijgen. Meer informatie

SUBSIDIES Zeeland

Groene revolutie Schoolpleinen

De voucherregeling voor Zeeuwse basisscholen die hun schoolplein willen vergroenen is voor de zesde keer geopend. Het initiatief van IVN Natuureducatie, ondersteund door Provincie Zeeland, begeleidt scholen van een grijs schoolplein naar een natuurrijke leeromgeving. Scholen die zich aanmelden maken kans op een voucher van 10.000 euro en doen mee aan het bijbehorende traject. Meer informatie

SUBSIDIES ZUID HOLLAND

Gemeente Rotterdam

Subsidie voor basisscholen Groen Blauwe Schoolpleinen

De gemeente Rotterdam heeft ieder jaar een subsidieronde, waarbij 5 basisscholen maximaal 80.000 euro kunnen ontvangen. Deze subsidie is bedoeld voor het ontwerp en de aanleg van een groenblauw schoolplein, beheerkosten en het organiseren van activiteiten voor buurtkinderen op het plein. Meer informatie

Subsidieronde Vergroening Schoolpleinen

De provincie opent een nieuwe ronde van de subsidieregeling Groene gezonde schoolpleinen. Met deze regeling krijgen scholen in versteende wijken, waar veel kinderen in armoede opgroeien de mogelijkheid om hun schoolplein te transformeren in een groene oase. Hierdoor ontstaat er een groen en speels leerlandschap voor de leerlingen en een groene huiskamer voor de buurt. Meer informatie

Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard / Subsidie Groen en Klimaat

Bent u klimaatbewust en vindt u duurzaamheid belangrijk? Werkt u graag met ons mee aan het klimaatbestendig maken van onze omgeving? Dan is onze subsidieregeling Klimaat en Ruimte iets voor u! In straten, buurten en wijken, bij bedrijven en kantoren of op en rond scholen en zorginstellingen kunnen we met z’n allen heel veel vergroenen. Meer informatie

‘Themafonds Groenblauwe Schoolpleinen’
Het Themafonds is en samenwerking tussen de Provincie Zuid-Holland en het Prins Bernard Cultuurfonds. Er is een financiële bijdrage van 1.000 – 15.000, maximaal 50% van de kosten worden vergoed.  Meer informatie ›

Hoogheemraadschap van Delfland ‘Stimuleringsregeling Klimaatadaptatie’
Delfland subsidieert 20 à 25% van de watermaatregelen. Dit noemen we de ‘groenblauwe’ kostenposten. Daaronder vallen posten zoals ontharding en beplanting. De bijdrage is gemaximaliseerd op 15.000 euro.  Meer informatie ›

Waterschap Rivierenland ‘Subsidieregeling Klimaatactief’
Een subsidie voor maatregelen die overlast door water of hitte verminderen. De aanvraag moet minimaal €1000,- aan subsidiabele kosten bedragen. De hoogte van de subsidie bedraagt 35% van de subsidiabele kosten tot een maximum van €15.000. Meer informatie ›

Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden ‘Subsidie Blauwe Bewonersinitiatieven’
De regeling Blauwe Bewonersinitiatieven subsidieert projecten die zorgen voor het vergroten van het waterbewustzijn en duurzaam waterbeheer in hetwaterschapsgebied. Per aanvraag stelt het waterschap maximaal € 5.000 (incl. BTW) beschikbaar, waarbij het waterschap ten hoogste de helft van de kosten van het project of de activiteit betaalt. Meer informatie ›

Gemeente Dordrecht
Gemeente Dordrecht hefet een subsidieregeling in het leven geroepen voor groenblauwe schoolpleinen. De subsidie is opgesplitst in twee regelingen, één voor het ontwerp, de ander voor de aanleg van groenblauwe schoolpleinen. De uitvoeringsregeling is ingegaan op 1 februari 2020, de ontwerpregeling op 1 maart 2020. Meer informatie ›

Fonds Schiedam Vlaardingen
Voor scholen die een groen schoolplein willen realiseren, stelt het Fonds een startdonatie van € 2.000,= beschikbaar voor de planvorming.  Meer informatie ›

Gemeente Schiedam
Vanaf 15 maart kunt u via de stimuleringsregeling een geldbedrag aanvragen voor maatregelen (oplossingen) om teveel of te weinig water te voorkomen of te beperken. Denk aan een sedumdak of waterberging. Meer informatie ›

Goeree-Overflakkee
Scholen in het basis- en voortgezet onderwijs op Goeree-Overflakkee die hun pleinen willen vergroenen, kunnen hiervoor subsidie aanvragen bij de gemeente Goeree-Overflakkee. De gemeente stelt € 50.000,- beschikbaar. Meer informatie ›

Gemeente Rotterdam
De gemeente heeft € 400.000 beschikbaar voor de realisatie van groene schoolpleinen. Een school kan maximaal € 80.000 aan subsidie krijgen. Meer informatie ›

De subsidie klimaatadaptatie stelt in totaal 500.000 euro beschikbaar voor het toevoegen van groenoppervlak door beplanting, waterberging en afgekoppeld oppervlak. De subsidie bedraagt 500 euro per toegevoegde kubieke meter waterberging, 10 euro per toegevoegde vierkante meter gerealiseerd groenoppervlak en 5 euro per toegevoegde vierkante meter afgekoppeld oppervlak. Een combinatie is hierbij mogelijk. Er kan maximaal 50.000 euro worden toegekend en uitgekeerd per aanvraag. Meer informatie ›

DRENTHE

Waterschap Drents Overijsselse Delta
Het waterschap ondersteunt met de subsidieregeling projecten die wateroverlast of hitte tegengaan. Meer informatie ›

SUBSIDIES GELDERLAND

Creëer een Natuurrijke Schoolomgeving!
Wil je op het schoolplein een plek creëren die bijdraagt aan de biodiversiteit en waar kinderen kunnen spelen én leren? Dien je plan dan vóór 15 juli in en maak kans op financiële ondersteuning voor de aanleg van een natuurrijke schoolomgeving in Gelderland. Meer informatie 

Waterschap Rivierenland
Waterschap Rivierenland heeft subsidie voor inwoners die samen werken aan het klimaatbestendig maken van tuin, huis, straat…of schoolplein. De subsidie is alleen beschikbaar voor een verbetering van de bestaande situatie (dus geen nieuwbouw), er mag nog niet gestart zijn met het project en de aanvraag moet worden ingediend door inwoners van het waterschap. Meer informatie ›

Gemeente Ede
Basisscholen in Ede kunnen bij de gemeente subsidie van maximaal €10.000,- aanvragen voor het ‘vergroenen’ van hun schoolplein. Een basisschool komt in aanmerking voor de subsidie als het groene schoolplein minstens 5 jaar blijft bestaan en de plannen aan voldoende punten voldoen. Meer informatie ›

Gemeente Zaltbommel
De Gemeente Zaltbommel biedt basisscholen een aanvulling op subsidieregeling Groene schoolpleinen provincie Gelderland, ter hoogte van maximaal €4000,- per school. Meer informatie ›

SUBSIDIES NOORD-BRABANT

Schoolpleinen van de Toekomst
De provincie Brabant, waterschappen, Ministerie van LNV, Prins Bernhard Cultuurfonds en andere partners, hebben geld bij elkaar gelegd om scholen die hun schoolplein willen ‘vergroenen’ subsidie (van maximaal 70% van de kosten) te kunnen geven. Meer informatie ›

SUBSIDIES NOORD-HOLLAND

Alkmaar
Met de “subsidie groen en dieren” ondersteunt de gemeente Alkmaan scholen bij de realisatie van een groen(blauw) schoolplein. De subsidie voor vergroenen van een schoolplein bedraagt 50% van de totale kosten, tot een maximaal subsidiebedrag van € 5.000,- per school per jaar. Meer informatie ›

Amsterdam
De Amsterdamse Impuls schoolpleinen (AIS) is een subsidieregeling waarbij eenmalig een subsidie wordt verstrekt om een schoolplein (her) in te richten. De subsidieregeling bestaat uit een 80/20 co-financiering over maximaal € 50.000,-.  Meer informatie ›

SUBSIDIES OVERIJSSEL

Subsidie Groene schoolpleinen provincie Overijssel
De provincie Overijssel stelt een subsidioe beschikbaar voor de realisatie van groene schoolpleinen,  met een maximum van €10.000,-. De subsidie geldt voor in Overijssel gevestigde basisscholen of koepelorganisaties die aanvragen voor een in Overijssel gevestigde basisschool. Meer informatie ›

Apeldoorn
Met de “Subsidieregeling Gezinsstad – Schoolpleinen”biedt de gemeente Apeldoorn een bijdrage van 80% van de kosten voor ontwerp, aanleg, materialen en/of onderhoud van groene schoolpleinen. De subsidie is opgedeeld in twee delen: het ontwerp en de aanleg met het eventuele onderhoud. Voor het ontwerp krijgt u maximaal €4.000. Voor de aanleg en het onderhoud krijgt u maximaal €70.000. Meer informatie ›

Subsidie voor waterinitiatieven en Groene Schoolpleinen; Provincie Zuid Holland

Het klimaat verandert en we hebben steeds vaker te maken met extreme wateroverlast of juist droogte. Door het vergroenen van onze tuinen en wijken hebben we daar minder last van. Daarom kun je ook dit jaar subsidie krijgen voor watervriendelijke initiatieven. Er is subsidie voor particulieren en voor bijvoorbeeld scholen en verenigingen.

Deze watervriendelijke initiatieven moeten ervoor zorgen dat regenwater opgevangen wordt en dat de riolering minder belast wordt. Denk aan meer groen en minder tegels, een groen dak of een vijver om regen op te vangen. Zo veranderen we onze omgeving in een betere ‘spons’ voor een plotseling teveel aan water.

Je kunt subsidie krijgen voor maatregelen vanaf 250 euro. Je krijgt 20% van de gemaakte kosten terug. Daarvoor geldt een maximum van € 5000 voor particulieren en € 10.000 voor rechtspersonen, zoals scholen en verenigingen. Je kunt je aanvraag indienen tot 1 november 2022. De maatregelen die je neemt moeten dit jaar afgerond worden.

Let op: je kunt ook nog subsidie aanvragen voor maatregelen die je in 2021 hebt genomen. Dat kan alleen als je daar nog niet eerder subsidie voor hebt aangevraagd bij waterschap Hollandse Delta.

Voor meer info;

https://www.wshd.nl/subsidieregeling-waterinitiatieven?utm_source=Socials&utm_medium=Website&utm_id=Waterbewustzijn

 

Subsidie Groene initiatieven Provincie Noord-Brabant

Wil je de buurttuin uitbreiden, een houtwal herstellen, een bijenlint aanleggen of de natuurspeeltuin opknappen? Goed nieuws! Speciaal voor groene initiatieven is er persoonlijke begeleiding beschikbaar. Én je maakt kans op een financiële bijdrage van de provincie Noord-Brabant. 

Begeleiding is er voor groene initiatieven in alle soorten en maten. Het belangrijkst is dat jij zelf zin en tijd hebt om met je groene idee aan de slag te gaan. Dus wil je een nieuw idee waarmaken, je initiatief uitbreiden, meer deelnemers werven, geld inzamelen of meer vrijwilligers vinden? Meld je aan via onderstaande button én vul de quickscan in!

Voor meer info;

https://crowdfundingvoornatuur.nl/nl/pages/brabant

________________________________________________________________________________________

 

Subsidie voor inrichting speeltuinen

Speeltuinen zijn leuk. Ze helpen kinderen om sociale vaardigheden te leren. Mensen uit verschillende delen van de buurt of wijk ontmoeten er elkaar. In de speeltuin worden buurtactiviteiten georganiseerd die verbindend werken. Het VSBFonds geeft daarom financiële steun voor de realisatie van de speeltuin als ontmoetingsplek.

Voorwaarden subsidie VSBFonds

________________________________________________________________________________________

 

Subsidie Groene schoolpleinen Noord-Brabant

Verschillende instanties willen van Brabant een provincie maken waar alle schoolpleinen groen zijn. Daarom hebben de provincie, waterschappen, Ministerie van LNV, Prins Bernhard Cultuurfonds en andere partners, geld bij elkaar gelegd om scholen die hun schoolplein willen ‘vergroenen’ subsidie te kunnen geven.

Het Prins Bernhard Cultuurfonds regelt de uitgifte van de subsidie, die valt onder het Buurtfonds. Daarom staan de precieze details van de regeling bij het Buurtfonds. Paragraaf 3 van die regeling gaat helemaal over aanpassingen van de schoolpleinen.

Ga dus eerst naar paragraaf 3 als je wilt lezen over de subsidieregeling als je je schoolplein klimaatbestendig en natuurlijk avontuurlijk wilt maken!

Overigens kan je ook bij je gemeente vragen of zij een subsidieregeling heeft voor extra ondersteuning.

Subsidieregeling

Lees de subsidieregeling in paragraaf 3.

Bekijk meer informatie en download het aanvraagformulier.

Voor meer informatie zie ook;

https://schoolpleinenbrabant.nl/subsidie/

________________________________________________________________________________________

Subsidie Groen in de Buurt Amsterdam

 

Zowel particulieren als organisaties kunnen deze subsidie aanvragen.

U kunt subsidie aanvragen voor deze activiteiten:

  • Kleinschalige bewonersinitiatieven gericht op het verbeteren van het groen in de buurt. Of het toevoegen van de hoeveelheid groen in de wijk. Het initiatief draagt bij aan een prettige, leefbare buurt.
  • Informatie-, communicatie- of educatieprojecten over het belang en gebruik van het lokale groen.

U moet aan deze voorwaarden voldoen:

  • Het initiatief moet passen binnen de kaders van zowel de Agenda Groen als de betreffende gebiedsagenda.
  • De subsidieaanvraag wordt door één persoon ingediend.
  • Minstens twee volwassen buurtbewoners die op een ander adres wonen ondersteunen de aanvraag.
  • Aangrenzende buren moeten akkoord gaan met het plan.
  • De (beeld)kwaliteit van het plan moet minimaal gelijk zijn aan de huidige situatie. Daarbij moet u eindbeelden en beheerintensiteit vastleggen.
  • Het initiatief vindt plaats in de openbare ruimte van het stadsdeel, iedereen moet kunnen deelnemen aan het project.
  • Het initiatief past in de betreffende locatie.

Hoogte van het subsidiebedrag:
Het maximumbedrag dat u kunt aanvragen is € 5.000,-.

Voor meer informatie kunt verwijzen wij u graag naar onderstaand document;

Subsidie-Groen-in-de-Buurt-Stadslandbouw-Voedselinitiatieven-Bomen