Drainage voor de optimale valondergrond Dekowood

Voor alle veiligheidsondergronden geldt dat een drainage van essentieel belang is om de levensduur en kwaliteit van de ondergrond te waarborgen.

De drainage dient ervoor te zorgen dat overtollig hemelwater op een snelle wijze afgevoerd wordt. Bij Dekowood is het raadzaam een cunet uit te graven tot een diepte van circa 40 cm, afhankelijk van een zand, veen of kleibodem.

De valhoogte van de speeltoestellen zijn van belang om de exacte laagdikte van Dekowood te berekenen. De laagdikten van Dekowood zijn 16 cm, 20 cm en 26 cm ( max. valhoogte 3 m ). De laagdikten van de drainage zijn 5 cm, 10 of 20 cm bij zand, veen of kleibodem.

In een zeer verdichte kleibodem zijn drainbuizen zinvol om toe te passen.

Het is van belang dat het cunet wordt aangevuld met goed drainagezand ( 400mu ) of fijn grind zodat het eventuele grond/hemelwater goed af wordt gevoerd.

Bij een normale zandondergrond is 5 cm drainzand of fijngrind toereikend. Bij een veen/kleibodem is een drainlaag van circa 15 tot 20 cm noodzakelijk.