Overige ondernemers in de recreatiesector kunnen ook profiteren van de MIA & Vamil regeling, zodat er meer draagvlak gecreëerd wordt om te investeren in milieu en duurzaamheid. Energiebesparende maatregelen, CO²-uitstoot reductie, alternatieve energiebronnen en toepassen van recyclbare materialen zullen baanbrekende thema’s worden voor deze bedrijven in de toekomst. Op deze wijze wordt de transitie van een lineaire economie naar de circulaire verder bespoedigd.

Bedrijven als dierentuinen, vakantieparken, campings, attractieparken en hotelketens zijn al jaren actief om innovatieve maatregelen te treffen die ten goede komen aan het milieu en leefomgeving. Bij het ontwerp en inrichting van speelplekken worden strengere eisen gesteld aan de materialen. Criteria waarop producten worden geselecteerd zijn onder andere:

  • een lage CO²-uitstoot bij de productie en transport
  • samenstelling van een product
  • mate waarin het product kan worden gerecyceld
  • land van herkomst
  • welke certificering