Na het uitgraven van de speelplek wordt een drainagelaag aangebracht (drainagezand en/of fijn grind) om het overtollig water af te voeren. Die laag varieert van 5 cm op zandgrond tot 20 cm op veen/kleigrond. Bij een verharde veen-kleigrond zijn drainagebuizen die een snelle afwatering bevorderen raadzaam. Op de drainagelaag wordt de voorgeschreven laagdikte Dekowood aangebracht.

De laagdikte Dekowood zal deels (15-20%) boven het maaiveld komen omdat de inklink nog moet plaatsvinden. De oppervlakte van de speelbodem zal direct na aanleg dus wat hoger liggen dan beoogd.

Besproei de houtsnippers direct na de aanbreng met water, indicatie is 50-75 liter per m3.

Door het besproeien zet de houtvezel van Dekowood uit en vormt zo een hechte, gebonden onderlaag. Tevens bevordert dit de inklink en de eventueel aanwezige losse pigmentkorrels worden weggespoeld. Kleurafgifte wordt hiermee voorkomen.

Let op: Als u de aanleg wilt uitbesteden, zorg er dan voor dat de uitvoerder op de hoogte is van de juiste aanlegprocedures.

Valhoogte

Drainage

Een drainage dient ervoor te zorgen dat overtollig hemelwater op een snelle wijze afgevoerd kan worden.

Normaal gesproken wordt een drainage in de onderkant van een cunet aangelegd op verschillende diepte. Bij gebruik van Dekowood is het raadzaam een cunet te ontgraven tot ongeveer 40 cm diep, waarna de laag Dekowood wordt aangebracht. Het gebruik van een worteldoek is overbodig.

Vervolgens is het van belang dat het cunet wordt aangevuld met goed doorlaten grof drainage zand (400 mu diameter) of fijn grind (5 cm) zodat het eventuele grond- en hemelwater goed kan afvoeren. Bij een normale zandondergrond is 5 cm drainzand of fijngrind toereikend. Bij een veen/kleigrond is een drainagelaag van circa 15 tot 20 cm noodzakelijk.

Download hieronder de aanleg- en onderhoudprocedures van Dekowood.

Aanlegprocedure Dekwowood September 2020