Waarom een groen speel-of schoolplein (en wat is het eigenlijk)?

Een groen speel-of schoolplein is een plein waar kinderen in contact komen met de natuur en dat op een natuurlijke manier is ingericht. Groene schoolpleinen bieden kinderen beleving, ontdekkingen en natuurlijke spelaanleidingen. En zelfs buiten lesgeven is tegenwoordig een optie.

Groene schoolpleinen hebben ook andere functies. Denk aan de pedagogische, psychologische en motorische voordelen. Ook kunnen ze bijdragen aan biodiversiteit en de aanpak van hittestress en wateroverlast. Er zijn dus vele argumenten voor een groen school- of speelplein. We zetten de argumenten en voordelen op een rij.

Voordelen van groene schoolpleinen

In onderwijsland is veel bekend over de voordelen van groene pleinen voor kinderen. Veel van de argumenten voor groene schoolpleinen kunnen ook met onderzoek worden onderbouwd. Samengevat: groene schoolpleinen kunnen een onderdeel van de aanpak zijn van diverse (maatschappelijke) problemen, én ze kunnen bijdragen aan pedagogische doelen. Op de diverse websites kom je de volgende argumenten tegen:

· groene schoolpleinen dagen kinderen op een natuurlijke manier uit om te bewegen;
· kinderen leren op een veilige manier omgaan met risico’s, door de natuurlijke inrichting van het plein: vallen en opstaan, een beetje vies worden, het hoort bij de gezonde ontwikkeling van een kind;
· kinderen (en docenten en ouders?) komen in contact met de natuur;
· groene schoolpleinen kunnen een educatieve functie vervullen;
· op groene schoolpleinen lijkt zelfs minder te worden gepest!

Kinderen leren op een veilige manier omgaan met risico’s door de natuurlijke inrichting van het plein.

Er is meer onderzoek gedaan. Niet alleen naar groene schoolpleinen maar ook naar relaties tussen groen en kinderen in het algemeen. Jolanda Maas van de Universiteit van Amsterdam vond sterke aanwijzingen dat:

· contact met groen vooral bij kwetsbare kinderen herstel van stress bevordert;
· groen het herstel van aandachtsvermoeidheid bevordert;
· natuur beweeggedrag stimuleert, vooral bij meisjes, en de motorische ontwikkeling bevordert;
· groen uitdaagt tot explorerend gedrag doordat het alle zintuigen prikkelt.

Natuurlijke elementen, zoals een beuken-of wilgentunnel, nodigen uit tot explorerend gedrag.

Groen schoolplein, een groene oplossing

Gezien het onderzoek kunnen groene schoolpleinen worden ingezet in de strijd tegen overmatig computergebruik (tieners bijvoorbeeld, zitten gemiddeld 9 uur achter een scherm!), overgewicht en het weinige contact met de natuur dat kinderen in verstedelijkte gebieden hebben. Maar er is meer. Want groene schoolpleinen zijn ook duurzamer dan de bekende stenige pleinen met 30 x 30 tegels. Meer groenoppervlak betekent meer biodiversiteit en een betere wateradaptatie. En bomen geven bescherming tegen hittestress (en bieden weer spelaanleidingen)

© Rosa Novum / Dekowood