Blijf investeren in buiten spelen en bewegen – het is belangrijk!

20 maart 2020 – De branchevereniging Spelen & Bewegen roept gemeenten op – juist nu – te blijven investeren in speelplekken en een beweegvriendelijke openbare ruimte.
De branchevereniging laat dit via haar leden per brief weten aan gemeenten. De gemeenten zijn bepalend voor de inrichting van de openbare ruimte én ze zijn belangrijke opdrachtgevers op het gebied van buiten spelen en bewegen. De oproep luidt als volgt.

Het coronavirus binnen de perken houden, dat is op dit moment prioriteit ons land
De overheid heeft – zeer terecht-  verschillende maatregelen ingesteld met als doel dat het virus zich gecontroleerd verspreidt. Wel raken deze maatregelen onze economie hard.

Gelukkig gaat de overheid ook voortvarend te werk qua steunmaatregelen
Er is een uitgebreid pakket aan maatregelen om bedrijven in deze crisis te ondersteunen. Ook in haar rol als investeerder kan de overheid bedrijven tot steun zijn. Rijk, provincies en gemeenten investeren in een veelheid aan projecten.

Met investeringen in een beweegvriendelijke leefomgeving steunt u ook onze branche
Want hoewel het nu rustig is op straat, zullen we de openbare ruimte straks weer als vanouds gebruiken. Door nu te blijven investeren helpt u ook de leden van onze branchevereniging Spelen & Bewegen en voorkomt u dat onze bedrijven het nog moeilijker krijgen. En zo kunnen we samen blijven werken aan een leefbare buitenruimte.

En buiten spelen en bewegen is heel belangrijk voor het welzijn van jong en oud
Dat realiseren veel mensen zich des te meer, nu zij aan huis gebonden zijn. Voor volwassenen is bewegen en buiten zijn gezond. En voor de ontwikkeling van kinderen is buiten spelen en bewegen zelfs essentieel voor hun lichamelijke en geestelijke ontwikkeling: het zorgt voor een goede motoriek, ogen waarmee ze ook in de verte goed kunnen zien, stevige botten, sterke spieren en een gezond gewicht. En voor de ontwikkeling van zelfvertrouwen en sociale vaardigheden en voor het leren omgaan met risico’s.

Wij roepen u als gemeente dan ook op te blijven investeren in speel-, sport- en ontmoetingsplekken
Zet de geplande projecten gewoon door en start nieuwe projecten gewoon op. Er zijn genoeg methodes om op afstand te overleggen. Ook zijn er genoeg oplossingen voor buurtparticipatie in een digitale vorm. Onze leden helpen u graag met slimme oplossingen.

© Website Branchevereniging Spelen en Bewegen