Groene Schoolpleinen!

Overheden, waaronder diverse provincies en gemeenten maken zich sterk om scholen te helpen om hun schoolpleinen te vergroenen.

Tal van wetenschappelijke onderzoeken tonen aan dat het welzijn en de sociale omgangsvormen van kinderen op een positieve wijze wordt bevordert in een groene en natuurlijke (speel)omgeving.

Doordat kinderen veel tijd doorbrengen op het schoolplein; dikwijls ook na schooltijd; is het van belang om te investeren in groen en natuur.

Gemeenten, schoolbesturen, maatschappelijke organisaties alsmede ouders hebben belang bij deze groene initiatieven, omdat bewegen en spelen mede de problematiek en gevolgen van obesitas en het overmatig gebruik van mobiel en tablet zullen terugdringen.

Dit jaar en komende jaren zullen deskundigen in ontwerp en inrichting van schoolpleinen; in samenwerking met de schoolleiding; groene concepten ontwikkelen die bijdragen aan deze gemeenschappelijke doelstellingen.

In enkele provincies worden inmiddels al subsidies verstrekt vanaf € 12.500 ten behoeve van het ontwikkelen en inrichten van een uitdagend en groen schoolplein.

Wij, als leverancier van de Dekowood valondergrond maken onderdeel uit van een natuurlijk speel- en schoolplein.

Bovendien, een veilige ondergrond van gecertificeerde houtsnippers maken de kinderen bewust van het feit dat gerecyclede materialen de toekomst zijn!