Gemeente Oldambt zet in op duurzaam beleid

De gemeente Oldambt is in Winschoten actief bezig de laatste jaren om een duurzaam speelbeleid door te voeren. Er wordt met name kritisch gekeken naar materialen die een langere levensduur hebben, minder onderhoud vergen en mede toepasbaar in een natuurlijke speelomgeving zijn.

Speelplaatsen worden gefaseerd opgeknapt en vervolgens worden valondergronden ingezet die voldoen aan het vereiste duurzaamheidscriteria. Vervuilende zandondergronden maken plaats voor bijvoorbeeld Dekowood houtsnippers. De kenmerken zijn onder andere de constante valdemping, de kleurrijke uitstraling, de veiligheid en de onderhoudsvriendelijkheid. Bovendien zijn de aanschaftarieven erg aantrekkelijk zodat er meer budget voor speeltoestellen overblijft.

Verder worden ook in het kader van groene en gezonde schoolpleinen stappen gemaakt. De CBS de Vossenburcht in Winschoten heeft de ondergrond van de speelplek ingericht met Dekowood. Diverse provincies en gemeenten in Nederland stellen subsidies beschikbaar om schoolpleinen groener en gezonder in te richten. Bedragen vanaf € 14.000 zijn een prima start om basisscholen te stimuleren.