Verbruikte pallets als veilige, valdempende houtsnippers

“Dekowood is weer als exposant aanwezig op de Dag van de Openbare Ruimte 2017, 27 en 28 september a.s. in de jaarbeurs te Utrecht”

Al diverse jaren zijn Bruins & Kwast en Dekowood exposant tijdens de Dag van de Openbare Ruimte. Wij zijn gespecialiseerd in natuur, milieu, recycling en de circulaire economie.

In onze optiek bestaat afval niet, maar zijn dit juist grondstoffen voor nieuwe schone producten of energie. Sinds het klimaatakkoord nemen overheden en bedrijfsleven meer initiatieven om de toepassing van hergebruikte materialen te stimuleren. Gerecyclede producten met een lage CO2-uitstoot hebben de voorkeur. Minder importeren, minder grondstoffengebruik, minder energieverbruik en meer restwaarde.

Dekowood houtsnippers, ontstaan uit verbruikte pallets, worden regelmatig ingezet als veilige valdempende ondergrond bij speelplaatsen in de openbare ruimte, bij basisscholen, speeltuinen en in de overige recreatiesector. Nadien bestaat de mogelijkheid het materiaal voor onkruidwerende bodembedekking te gebruiken bij paden, perken en rotondes.

Interesse in onze producten, of behoefte om kennis te delen? Kom dan langs op stand 3.3.63!